0709-44 44 18 info@pilou.se

Ledarskapsutbildning

Upplevelsebaserade ledarskapsutbildningar som ger avtryck i vardagen!

Vi har utbildat över 2 000 deltagare
inom privata företag och offentliga organisationer.

upplevelsebaserade
utbildningar 
med handfasta
metoder kopplade till
aktuella forskningar

Våra utbildningar

Öppna ledarskapsutbildningar:

Anmälan till utbildningar

Öppna ledarskapsutbildningar

Vi erbjuder både öppna ledarskapsutbildningar och skräddarsyr efter våra uppdragsgivares behov. Utbildningarna vilar på gestaltmetodik, är upplevelsebaserad och varvar teori med praktiska övningar, egen reflektion och hemuppgifter.Under hösten, 2019 erbjuder vi tre öppna utbildningar. Läs mer om utbildningarna här nedan. Anmälan till utbildningar

Processledarutbildning PLU 1.0

Utbildningen syftar till att stödja verksamheters långsiktiga utvecklingsarbeten. Genom utbildningen stärks du i din roll som ledare och får verktyg och metoder för att leda dialogiska samtal. Du får möjlighet att reflektera över vad som händer med dig själv och andra i förändring samt verktyg för att planera för en lyckad utveckling. Utbildningen ges på sex dagar förlagt över ett år.

Kursplan
Anmälan till utbildningar

Ledarskapsutbildning

Det ställs stora krav för organisationer och företag att ha förmågan att möta komplexa sammanhang. Det betyder att ledarskapet behöver utveckla förmågor att ”leda i förändring” snarare än att ”leda förändring”. Tillsammans med Humanresource erbjuder vi en ledarskapsutbildning som ger dig en gedigen grund, där du utvecklas både personligt och professionellt och där du får konkreta verktyg för att möta de krav och förväntningar som ställs på dig i din roll. Start september 2019.

Kursplan
Anmälan till utbildningar

Kollegial handledning

Till hösten 2020 erbjuder vi dig, som tidigare har gått vår utbildning i Kollegialt lärande alt. Processledarutbildning digital handledning.

Du ingår i en handledningsgrupp och vi träffas digitalt en 3h/tillfälle, 4 tillfällen under hösten med start i september 2020.

Handledningen syftar till att stödja och stärka dig i din roll samt stödja dig att hålla i de samtalsverktyg som du lärt och tränat på under tidigare utbildningar.

Kursplan
Anmälan till utbildningar

Ledarskapsutbildningar på uppdrag:

Vid intresse kontaka oss

Ledarskapsutbildningar på uppdrag

Vi utbildar inom alla våra tjänsteområden utifrån våra uppdragsgivares önskemål. Utifrån er situation identifierar vi behov av förändringar och sätter konkreta mål med våra ledarskapsutbildningar. Utbildningar som vi har genomfört och som ni kan läsa mer om här nedan är; Grundläggande utbildning, Värderingsstyrt ledarskap, Kollegialt lärande, Systematiskt kvalitetsarbete och Entreprenöriellt förhållningssätt.

Grundläggande ledarutbildning förskola/skola

I en allt mer rörligare värld behöver ledarskapet i förskola och skola stärkas upp. Rektor och förskolechef behöver fördela ansvar för utvecklingen på fler personer, ”distribuera” ledarskapet.

Ett ledarskap som bygger på att medarbetare med eller utan formellt ledningsuppdrag, tar ansvar för att leda arbetslag och utvecklingsprocesser på förskolan och skolan. Vår grundläggande ledarutbildning ges på sju dagar och ger lärare och pedagoger förutsättningar för att organisera, leda och utveckla det pedagogiska arbetet. Utbildningen ges på uppdrag.

Värderingsstyrt ledarskap

En utbildning för dig som vill skapa en värderingsdriven organisation och som vill öka din förmåga att leda på ett värderingsstyrt sätt. Utbildningen syftar till att ge dig en ökad medvetenhet om dig själv, dina värderingar och ditt ledarskap. Du får en god grund till att förstå hur du kan leda och driva ett arbete med att utveckla värderingar och kultur på en arbetsplats i en positiv riktning. Utbildningen ges på uppdrag.

Kursplan

Kollegialt lärande

Utbildningen syftar till att ge dig praktiska verktyg och modeller för att planera, organisera och utveckla ett kollegialt lärande som ger avtryck. Utgångspunkten är senaste forskning om framgångsrik skolutveckling och vad som ger effekt på barns- och elevers lärande. Utbildningen ges på 6 dagar förlagt över ett år. Utbildningen ges på uppdrag.

Kursplan

Systematiskt kvalitetsarbete

Inom samtliga skolformer ökar kravet på att systematiskt följa upp det pedagogiska arbetet och se vilken effekt det ger på barns- och elevers lärande. Genom utbildningen får du grundläggande kunskaper om ett vardagsnära systematiskt kvalitetsarbete kopplat till senaste teori och forskning och du får verktyg och modeller som är direkt användbara i vardagsarbetet. Utbildningen ges på uppdrag.

Kursplan

Entreprenöriellt förhållningssätt

Utbildningen syftar till att stödja verksamheter att utveckla ett entreprenöriellt förhållssätt som grund. Det handlar om ett förhållningssätt som innebär ett öppet, nyfiket, utforskande med en ökad självinsikt om hur jag påverkar och påverkas av min omgivning. Förhållningssättet leder fram till ett entreprenörskap som möjliggör för individer, grupper och organisationer att gå från idé till handling på ett mer effektivt sätt. Utbildningen ges på uppdrag.

Kursplan

Anmälan till utbildning

Anmälan till öppen utbildning är bindande.

Jag anmäler mig till:

9 + 10 =

Dina personuppgifter
Vid kontakt med Pilou AB lovar vi att hantera dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Du har även rätt att begära ut den information vi har sparad om dig samt att få den raderad. Kontakta gärna oss om du har några frågor.

Läs mer om GDPR här >>>