0709-44 44 18 info@pilou.se

Organisationskonsult i Varberg

Med hela Sverige som vårt arbetsfält.

Om oss

Pilou är ett namn som sammanfattar vad vi står för:
Process i Lärande och Utveckling.

Företaget startades 2006 och stödjer företag, organisationer och människor i förändringsprocesser och förändringar. Vår vision är att sträva efter en dialogbaserad kommunikation, ett värdebaserat ledarskap i en riktning framåt!

Om Susanne Bertelsen

Coach, pedagog och organisationskonsult i gestaltteori.

Med lång erfarenhet som chef och utvecklare på olika nivåer arbetar Susanne med olika utvecklingsprocesser och stöd till offentlig sektor och näringsliv. Hon föreläser, utbildar, handleder och coachar chefer och medarbetare inom pedagogik, ledarskap och personlig utveckling. I utvecklings- och förändringsprocesser verkar Susanne som stöd och genomför kulturanalyser och arbetar med kulturförändringar.

Lärande samtal

Våra värdeord är medveten närvaro, dialog, personligt växande och att göra skillnad. Det innebär att vi arbetar med det som sker i stunden, här och nu, att vår pedagogik är upplevelsebaserad samt att vi strävar efter att det vi gör ger avtryck både hos dig som person och i din verksamhet.

Baserat i Varberg har Pilou hela Sverige som arbetsfält. Vi ingår i olika professionella nätverk och samarbetar med andra aktörer för att kunna möta kundens behov.

Z

Mål & Vision

Att leda i förändring

I en ombytlig värld behöver du som chef och ledare utveckla förmågan att leda i förändring. Att leda i förändring är något annat än att leda förändring. Det innebär att känna till vilka mekanismer som frigörs när människor är i relation till sig själva, till andra och till förändring. Vi ger stöd och verktyg i din egen och din grupps/organisations förändringsresa.
Ta kontakt med oss så berättar vi mer

Vår vision är att sträva efter en dialogbaserad kommunikation, ett värdebaserat ledarskap i en riktning framåt!

Vi vänder oss till individer, grupper, offentliga organisationer och företag som vill utveckla ledarskapet, sitt team eller hela organisationen. Det kan handla om handledning, coachning, att förändra kultur och arbetssätt, utveckla sina team samt behöver processtöd vid förändringen.

Som värderingsstyrt företag brinner vi för att se människor mötas och växa.

Vårt förhållningssätt vilar på en gestaltteoretisk grund. Med professionella metoder och stort engagemang får vi både grupper och individer att utvecklas och växa. Våra uppdragsgivare kommer från både privata näringslivet och offentlig verksamhet.

v

Värdeord

Medveten närvaro

handlar om att bidra till att människor kan vara mer närvarande, här och nu. Att bidra till att öka människors medvetenhet om hur de påverkas och påverkar sin omgivning.

Det innebär att:
– Genom förhållningssättet bidra med metoder, strukturer och miljö, som hjälper människor att kunna vara närvarande i stunden.

Dialog

handlar om att få människor att mötas i situationer där individen får prata klart, blir lyssnad på. Där andra lyssnar aktivt och ställer nyfikna frågor, där det är ett flöde mellan personerna som pratar med varandra, ett givande och tagande.
Det innebär att:
– Genom förhållningssättet skapa möten för dialog samt bidra med samtalsmetoder och strukturer för dialog och möten. 

Personligt entreprenörskap och växande

handlar om att se varje människas potential, att alla kan lära och utvecklas och se till individer och organisationers växt. Lärandet är centralt i allt Pilou gör.
Det innebär att:
– Genom förhållningssättet bidra till att höja medvetenheten hos alla om det som sker, samt att stödja, coacha och handleda och ge möjlighet växt både personligt och professionellt. 

Göra skillnad

handlar om att lämna avtryck, handlar om att närvaro, dialog, ständigt växande och att lämna avtryck bidrar till ett mänskligare samhälle. Ett samhälle där människor i högre grad reflekterar över hur de påverkar och påverkas av sin omgivning och genom det gör fler aktiva och medvetna val.
Det innebär att:
– Genom förhållningssättet, samtal och strukturer utveckla relationer, öka medvetenheten, bidra till en större närvaro och ett växande så att chefer och organisationer i högre grad ser det mänskliga kapitalet.

Samtalsmetoder

Lärande Samtal
Kollegial handledning
Förställningskarta

En del av våra samarbetspartners:

Ett urval av våra uppdragsgivare:

Vi arbetar ofta i längre processer och har ett flertal uppdragsgivare med långvarig relation.

Vad har du för passion med det du gör i ditt jobb?

Är du som vi passionerad av meningsfulla möten? Möten där du är i dialog med andra och har full kontakt. Där Du är Du och utrymmet finns för att den andre är sig själv. Ett möte som bjuder på en ömsesidighet i närvaro och respekt för den andre människan.

Vi drivs av att möta människor. Vi vill bidra till meningsfulla möten. Möten där människor pratar med varandra istället för till- eller om varandra. Där människor stannar upp och blir medvetna om hur de påverkas av och påverkar sin omgivning Här och Nu.