0709-44 44 18 info@pilou.se

Låt dig inspireras!

Nöjda kunder och deltagare är vår bästa marknadsföring.

Nyfiken på vad våra kunder och deltagare säger?

Pilou är ett värdebaserat företag. Vår strävan är att våra insatser gör avtryck och skillnad i ditt vardagsarbete. Återkoppling med feedback betyder mycket för oss och för dem som funderar på att anlita oss.

Här delar vi några citat och några korta filmer från kursdeltagare. Fler referenser kan tillhandahållas vid förfrågan!

I en värld som snurrar allt snabbare och snabbare behöver medarbetare och chefer struktur. Vägen dit är andrum och dialogbaserad kommunikation. Vi hjälper er att få ordning på det hela.

Reflektioner:

“Susanne, de tillfällen jag har haft tillsammans med dig och dina utbildningar har gett mig så otroligt mycket. Det har lyft mig och jag känner mig mer professionell i det jag gör när jag handleder mina kollegor i kollegialt lärande och i kvalitetsarbetet. Jag har också förändrat mitt synsätt och tänker ofta på de röda bilarna, hur olika man kan uppfatta samma saker.”

Lisa Fransson

Rydaholms skola

Jag har aldrig sett mig som en ledare. Med åren har jag förstått att andra däremot ser mig som en ledare och att det faller sig ganska naturligt för arbetskamrater att lyssna på mig och att be mig om råd. Jag är nog en ganska självkritisk person som har lätt för att hitta mina “svagheter”. Under utbildningen har jag förlikat mig med dessa “svagheter” och insett att det fungerar ganska bra ändå. De är möjligtvis fallgropar som jag genom att vara uppmärksam på dem och genom att hitta vägar som passar mig ändå får allt att rulla på och fungera väl.

Jag har genom utbildningen förstått att det finns flera olika ledarstilar och att den ledarstilen som jag inte kunde identifiera mig med oftast inte är den bästa. Detta har förändrat min syn på mig själv som ledare och att jag nu ser mig mer som en ledare. Jag har också blivit medveten om de olika processer som en grupp går igenom, att dessa är naturliga och måste få ske. Det ger ett lugn att veta detta och att låta processen ske.

För mig har feedback fått en helt ny betydelse. Boken kommer jag att återgå till regelbundet. Jag gillar den ödmjuka synen på feedback och att man funderar på syftet med feedback. Är det för att personen ska utvecklas och växa eller är det ett tillfälle att ge kritik och att trycka ner någon. Jag har alltid haft svårt för när folk säger; -jag är bara ärlig och säger vad jag tycker.

Utbildningens upplägg har varit väldigt bra. Det har varit lagom lång tid mellan träffarna och basgruppsmötena mellan har gett bra samtal och diskussioner. Basgruppsmötena har även varit ett bra tillfälle att diskutera litteraturen. Ni har haft en bra balans mellan att mata oss med information och att göra praktiska övningar. Jag är väldigt glad och tacksam att jag att jag fick möjlighet att göra denna resan med er hjälp.” 

Stina Landén

Aggarpsskolan

“Utbildningen har gett mig många viktiga och användbara verktyg att utveckla och bygga vidare på i mitt ledarskap. Men framför allt har utbildningen fått mig att arbeta med mig själv och utvecklat mig som person. Den har bidragit till att jag vågar känna en nyfikenhet inför främmande uppgifter och situationer – detta genom praktiska verktyg och ökad kunskap som gjort mig tryggare som individ och i min ledarroll. 

Jag har under utbildningen verkligen fått vända spegeln inåt och utmana mig själv genom att gång på gång släppa taget, kasta mig ut och in i nya saker. Vilket gjort att jag blivit mer självsäker och fått bättre självförtroende genom att vara lite snällare mot mig själv, sänka mina krav på mig själv och se på saker som ett lärande. Utbildningen har hjälpt mig att släppa kontrollen och samtidigt skapa en trygghet i min roll som ledare genom utmanade och utvecklande uppgifter som stärkt mig som person. Min resa att se mig själv som ledare och att leda mig själv har tagit fart under utbildningen, detta bland annat genom möjligheten att undersöka vad som format och påverkat mig och regelbundet reflektera/tänka kring frågor som “Vad är ledarskap och vad innebär det för mig?”. 

Utbildningen har gett mig en utvecklad förståelse inför ledarskapets komplexitet, utvecklat min kunskap för hur grupper påverkas och utvecklas. Min konflikthanteringsförmåga har ökat, att kunna hantera dynamiken mellan gruppmedlemmar, och se konflikter som något positivt – en naturlig del av att utvecklas och växa som grupp. Jag har fått berikande erfarenheter och kunskap om de viktigaste ledarkvaliteterna och varför dessa kan ge ett lyckat resultat. Min tillgång av och att kunna ställa utvecklande fördjupande frågor har utvecklats likaså min syn på frågor som ett kraftfullt verktyg där jag inte behöver sitta inne på alla svar och vara experten.

 Utbildningen i sin helhet har verkligen motiverat mig till att vilja fortsätta arbeta med mig själv och skaffa mig erfarenhet som ledare. Men för att kunna göra det måste det bli klarare för mig vad som förväntas av mig i min roll som arbetslagsledare och det för att kunna förbereda mig och våga ta mig an ledarrollen fullt ut (att leda utan att vara chef).”

Lisa Löfquist

Pilou i media:

“Pilou vill göra avtryck i våra skolverksamheter Pilou, ett företag som utvecklar våra skolverksamheter. Med upplevelsebaserade utbildningar som varvar teori med praktik får deltagarna verktyg som kan omsättas direkt i vardagspraktiken. Svedala är en av de kommuner som anlitat Pilou och beskriver det som en stor framgångsfaktor.”

– Publicerad i Göteborgsposten december 2018