Utbildningar för nästa steg

Vi har utbildat över 2 000 deltagare inom privata företag och offentliga organisationer. Våra utbildningar är framgångsrika då de är upplevelsebaserade, ger handfasta metoder och kopplar till aktuell forskning. 

Vi erbjuder både öppna utbildningar och skräddarsyr efter våra uppdragsgivares behov. Utifrån våra uppdragsgivares situation identifierar vi behovet av förändring och sätter ett konkret mål med utbildningen. I alla våra utbildningar arbetar vi med upplevelse, teori och praktiska övningar. 

Vårt mål är att utbildningen ska ge deltagarna stöd i den personliga utvecklingen samt ge avtryck i deras vardagsarbete.  

Klicka här för att hitta rätt utbildning!