Utbildningar

Vi har utbildat över 2 000 deltagare inom privata företag och offentliga organisationer. Våra utbildningar är framgångsrika då de är upplevelsebaserade, ger handfasta metoder och kopplar till aktuell forskning. 

Vi erbjuder både öppna utbildningar och skräddarsyr efter våra uppdragsgivares behov. Utifrån våra uppdragsgivares situation identifierar vi behovet av förändring och sätter ett konkret mål med utbildningen. I alla våra utbildningar arbetar vi med upplevelse, teori och praktiska övningar. 

Vårt mål är att utbildningen ska ge deltagarna stöd i den personliga utvecklingen samt ge avtryck i deras vardagsarbete.  

Här hittar du kortare introduktionstexter till våra olika utbildningar. Klicka på länken under den eller de utbildningar du är intresserad av för utförligare beskrivningar.

För anmälan till någon eller några utbildningar, klicka här
 

Processledarutbildning - PLU 1.0
Ger ökad förståelse och verktyg för att lyckas i förändringsprocesser. Med utgångspunkt i nuläget identifierar vi mål och önskat resultat för förändringen och hur de kan uppnås. Denna utbildning ges som öppen utbildning under 2018-2019. 
Ny kursplan kommer inom kort
För anmälan klicka här

Fördjupad Processledarutbildning - PLU 2.0

En fortsättning och fördjupning för dig som genomgått PLU 1.0. Ger ytterligare kunskaper i att driva förändringsarbete och hur medvetet ledarskap underlättar processen för samtliga i gruppen. Denna utbildning ges som en öppen utbildning under 2018-2019.
Läs mer om Fördjupad processledarutbildning, PLU 2.0 här
För anmälan klicka här

Kollegialt lärande

Genom att utbyta erfarenheter och reflektera över sin undervisning kan lärare lyfta sina elevers resultat. Detta visar forskningen tydligt. Utbildningen ger effektiva verktyg för att utveckla ett kollegialt och professionellt lärande. Denna utbildning ges som öppen utbildning under 2018-2019.  
Ny kursplan kommer inom kort
För anmälan klicka här

Värderingsstyrt ledarskap

En utbildning för dig som vill skapa en värderingsdriven organisation och som vill öka din förmåga att leda på ett värderingsstyrt sätt. Utbildningen syftar till att ge dig en ökad medveten om dig själv, dina värderingar och ditt ledarskap. Du kommer att få en god grund till att förstå hur du kan leda medarbetare och kollegor genom värderingar och hur du kan leda och driva ett arbete med att utveckla värderingar, i en för din verksamhet, positiv riktning.
 

En serie av workshops - Jag och min omvärld
Är du mer för andra än för dig själv? Är du intresserad av att utveckla dig själv och utforska vad som händer i mötet med andra? Vill du tillsammans med andra reflektera över vad som sker i mötet? Då är det här något för dig, en serie av workshops! Vid fem workshops tillfällen ges du möjlighet till att reflektera över dig själv och andra. 
 

Entreprenöriellt förhållningssätt

Att vara entreprenöriell är att ha ett öppet och nyfiket förhållningssätt. Utbildningen syftar till att främja entreprenörskap i förskolor, skolor och kommuner. Denna utbildning ges på uppdrag under 2018-2019. Läs mer om Entreprenöriellt förhållningssätt

Systematiskt kvalitetsarbete - SKA

I dag ställs stora krav på systematiskt kvalitetsarbete inom samtliga skolformer. Genom aktuell forskning och användbara verktyg ger den här utbildningen deltagarna stöd för kvalitetsarbetet på den egna skolan. Denna utbildning ges på uppdrag under 2018-2019.
Läs mer om Systematiskt kvalitetsarbete