Hitta rätt utbildning

Här hittar du kortare introduktionstexter till våra olika utbildningar. Klicka på länken under den eller de utbildningar du är intresserad av för utförligare beskrivningar.

Processledarutbildning - PLU 1.0

Ger ökad förståelse och verktyg för att lyckas i förändringsprocesser. Med utgångspunkt i nuläget identifierar vi mål och önskat resultat för förändringen och hur de kan uppnås.  
Läs mer om Processledarutbildning - 1.0

Processledarutbildning - PLU 2.0

En fortsättning och fördjupning för dig som genomgått PLU 1.0. Ger ytterligare kunskaper i att driva förändringsarbete och hur medvetet ledarskap underlättar processen för samtliga i gruppen. Läs mer om Processledarutbildning - 2.0

Kollegialt lärande

Genom att utbyta erfarenheter och reflektera över sin undervisning kan lärare lyfta sina elevers resultat. Detta visar forskningen tydligt. Utbildningen ger effektiva verktyg för att utveckla ett kollegialt och professionellt lärande. Läs mer om Utbildningen i Kollegialt lärande

Entreprenöriellt förhållningssätt

Att vara entreprenöriell är att ha ett öppet och nyfiket förhållningssätt. Utbildningen syftar till att främja entreprenörskap i förskolor, skolor och kommuner. 
Läs mer om Entreprenöriellt förhållningssätt

Systematiskt kvalitetsarbete - SKA

I dag ställs stora krav på systematiskt kvalitetsarbete inom samtliga skolformer. Genom aktuell forskning och användbara verktyg ger den här utbildningen deltagarna stöd för kvalitetsarbetet på den egna skolan. Läs mer om Systematiskt kvalitetsarbete - SKA

Att leda i förändring

Förändringar i organisationen utlöser olika reaktioner hos olika medarbetare. Utbildningen ger ökad kunskap i hur förändringsledaren, med lyhördhet och god kommunikation leder i tider av förändring. Läs mer om Att leda i förändring