Utveckling och positiv förändring

Vi erbjuder professionella tjänster för utveckling och positiv förändring. Grunden är medveten närvaro, dialogbaserad kommunikation och personligt växande.

Vi vänder oss till organisationer och företag som står inför organisationsförändringar, som vill utveckla sitt team, behöver analysera kulturen på arbetsplatsen eller efterlyser coachning och handledning på arbetslags-, chefs- och ledningsnivå.

Våra tjänster vänder sig till såväl individer som grupper och anpassas efter behov. Med lång erfarenhet och dokumenterade resultat sätter vi upp mål tillsammans med våra kunder och når dit.

Klicka här för att hitta rätt tjänst!