Tjänster


Vi erbjuder professionella tjänster för utveckling och positiv förändring. Vår verksamhet vilar på gestaltteoretisk grund, en pedagogik som är humanistisk och handlingsinriktad som förutsätter ett förhållningssätt som är öppet, nyfiket och utforskande utifrån det som sker här och nu.

Våra värdeord är medveten närvaro, dialog, personligt växande och att göra skillnad.
Det innebär att vi arbetar med det som sker i stunden, här och nu, att vår pedagogik är upplevelsebaserad samt att vi strävar efter att det vi gör ger avtryck både hos dig som person och i din verksamhet.

Vi vänder oss till individer, grupper, offentliga organisationer och företag som vill utveckla ledarskapet, sitt team eller hela organisationen. Det kan handla om handledning, coachning, att förändra kultur och arbetssätt, utveckla sina team samt behöver processtöd vid förändringen. Våra insatser anpassas efter våra kunders behov. Med lång erfarenhet och dokumenterade resultat sätter vi upp mål tillsammans med våra kunder och når dit.

Här nedan hittar du ett urval av tjänster som vi erbjuder. Du hittar också lathundar till några av de verktyg som är återkommande när vi arbetar med ditt team/ grupp och/eller din organisation.

Chefshandledning

I en värld som snurrar allt snabbare och snabbare behöver du som chef och ledare hitta andrum, som att ställa dig på en sten i forsen och se vad det är som pågår runtomkring dig. Vi erbjuder handledning där får du en möjlighet att stanna upp och reflektera över det du gör i vardagen, där du får tag i det som är meningsfullt för dig här och nu och det som du vill utveckla i ditt ledarskap framåt. Handledningen bidrar till att du blir stärkt i ditt chefs- och ledarskap.
Ta kontakt med oss så berättar vi mer

Att leda i förändring
I en ombytlig värld behöver du som chef och ledare utveckla förmågan att leda i förändring. Att leda i förändring är något annat än att leda förändring. Det innebär att känna till vilka mekanismer som frigörs när människor är i relation till sig själva, till andra och till förändring. Vi ger stöd och verktyg i din egen och din grupps/organisations förändringsresa. 
Ta kontakt med oss så berättar vi mer

Värderingar och kultur
En grupp eller organisation består av människor med individuella värderingar som påverkar och påverkas av sin omgivning. Det är människorna i organisationen som är bärare av den kultur som råder. Genom att synliggöra och sätta ord på värderingar och kulturen i en grupp, ett företag, eller en organisation frigörs potential till förändring. Vi använder det framgångsrika verktyget CTT för att lyfta fram och samtala kring kulturen på arbetsplatsen.
Läs mer om värderingar och kulturanalyser här

Team - Arbetslagsutveckling

Varje människa är en del i det som sker, vi påverkar och påverkas av vår omgivning. Grunden i vårt arbete är övertygelsen av att kunskap och medvetenhet om oss själva, vår relation till andra och vår omgivning ger oss verktyg att påverka, ta ansvar och skapa resultat. En grupp av människor som fungerar, som känner trygghet och samhörighet, som vet sitt uppdrag kan uträtta det omöjliga. Vi stödjer er att utveckla er grupp, att stärka relationerna och skapa tydlighet om mål och resultat. 
Ta kontakt med oss så berättar vi mer

Skolutveckling
En framgångsrik förskola/skola i förändring ställer höga krav på pedagoger och skolledning. Vi utbildar, handleder och erbjuder stöd i olika skolutvecklings- och förändringsprocesser som utveckling av ett kollegialt lärande, systematiskt kvalitetsarbete, entreprenöriellt förhållningssätt, arbetslagsutveckling, kulturförändring etc.
Ta kontakt med oss så berättar vi mer

Inspirationsföreläsning - workshops

Vi föreläser och håller workshops inom samtliga tjänster och utbildningar vi erbjuder.
Vi skräddarsyr efter era behov. 
Ta kontakt med oss så berättar vi mer

Reflektionsdygn för chefer

Är du en duktig chef? Är du mer till för andra än för dig själv? Är du en chef som använder gammal kunskap för att du inte hinner skaffa dig någon ny? Är du villig att dela med dig och få påfyllning av andra? Då vill vi bjuda in till ett reflektionsdygn för chefer i Varberg.
Läs mer om reflektionsdygnet här

Samtalsmetoder

Lärande samtal - ladda ner lathund här
Kollegial handledning med reflekterande team - ladda ner lathund här
Föreställningskarta - Ladda ner kompendium här