Hitta rätt tjänst

Här hittar du kortare introduktionstexter till våra olika tjänster. Klicka på länken under den eller de tjänster du är intresserad av för utförligare beskrivningar.

Ledarskap - Förändringsledning

I en ombytlig värld behöver ledare och chefer utveckla förmågan att leda i förändring. Här ger vi stöd och verktyg för tydligt och lyhört ledarskap för trygga förändringsprocesser. 
Läs mer om Ledarskap - Förändringsledning   

Kulturanalys
Genom att synliggöra och sätta ord på kulturen i ett företag, en organisation eller en grupp frigörs potential till förändring. Vi använder det framgångsrika verktyget CTT för att lyfta fram och samtala kring kulturen på arbetsplatsen. Läs mer om Kulturanalys

Team - Arbetslagsutveckling

En organisations eller grupps framgång är beroende av varje individs förmåga att prestera och känna trygghet i sin roll. Öppen dialog och medarbetare som får utrymme att utvecklas är viktiga nycklar. Läs mer om Team - Arbetslagsutveckling

Organisationsutveckling

För en lärande kreativ organisation är förändring och förbättring vardag. Organisationen gynnas av att individer rustar sig för ett ständigt lärande. Det ställer bland annat krav på ledarskap, förändringskunskap, mod och uthållighet. Läs mer om Organisationsutveckling

Skolutveckling

En skola i förändring ställer nya krav på pedagoger och skolledning. Vi erbjuder bland annat stöd i utveckling av ett Kollegialt och professionellt lärande, Systematiskt kvalitetsarbete, Formativ undervisning, för att kombinera ständigt lärande och trygghet i mötet med eleven och dennes behov. Läs mer om Skolutveckling

Rekryteringsutbildning

En organisation behöver ständigt rusta sig för nya rekryteringar. I den egna verksamheten finns mycket kraft att hämta. Vi skräddarsyr rekryteringsprogram utifrån era behov. 
Ta kontakt med oss så berättar vi mer 

Coachning - Handledning

Vi erbjuder individuellt stöd och handledning till chef och medarbetare, enskilt och i grupp. 
Ta kontakt med oss så berättar vi mer

Inspirationsföreläsning - workshops

Vi föreläser och håller workshops inom samtliga tjänster och utbildningar vi har att erbjuda. Vi skräddarsyr efter era behov. Ta kontakt med oss så berättar vi mer

Samtalsmetoder

Lärande samtal - ladda ner lathund här
Kollegial handledning med reflekterande team - ladda ner lathund här