Vision, helhetsidé och målbild - en väg till framgång!


Jag har alltid varit målfokuserad och intresserad av vision och helhetsidé!
I de verksamheter där jag har varit chef har vi tagit fram en bärande vision, en helhetsidé och en konkret målbild. Det har hjälpt oss att röra oss framåt mot ett önskat läge.  Visionen är något som blir bärande för mig och mina medarbetare, något att hålla riktning och strävan mot. En dröm som ligger lite längre bort.  


Helhetsidén är mer konkret och ringar in förhållningssätt och grund. Det kan handla om att organisationen tar ställning för en teoretisk grund eller vilar på bärande värderingar vilket ger en tydlig inriktning. Helhetsidén blir bärande för vilka handlingar vi väljer framåt.

För några år sedan när jag var rektor på en   större F-9 skola, drömde vi framtidsdrömmar tillsammans i personalgruppen. Vi målade bilder om hur vår skola såg ut i den bästa av alla världar. Därefter samskapade vi alla våra bilder och så småningom blev det en bild av alla våra bilder. Vår gemensamma bild fick vara vägledande för vårt arbete och så småningom hade vi också formulerat några rader som blev vår vision.


(Bilden är lånad av deltagare på processledarutbildningen) 
 

 
Utifrån visionen gjorde vi en nulägesbeskrivning, en SWOT-analys. Ett nulägesverktyg som kan användas i många olika sammanhang. Vi listade våra styrkor och svagheter, våra hot och våra möjligheter. Skolan hade nyligen omorganiserats och en del personal som fått lämna skolan och nya som hade tillkommit. En del av personalen hade inte bytt av fri vilja och det fanns en stor frustation runt omorganisationen. Vi valde att utgå från våra styrkor som grund. Styrkorna hängdes upp som nycklar för att visa att dessa var bärande för att vi skulle lyckas. Därefter   ringade vi in utvecklingsområden och startade vår resa. Alla dokument, planer och handlingar blev utgångspunkt för nuläget. Det var dessa vi utvecklade och ”snäppt” upp så att de kom att ligga i linje med vår vision. Där startade vår framtidsresa!


Vår gemensamma bild, vår nulägesanalys och de inringade utvecklingsområdena bildade en grund för vårt arbete. Från vårt visionsläge skapade vi tydliga och konkreta målbilder från år till år. Målbilden blev konkret och ringade in vad vi ville/skulle utveckla under året.  På fem år lyckades vi utveckla skolan till den skola vi ville ha. Vi kände oss engagerade, motiverade och visionen var hela tiden levande.

  • Hur gör ni på er skola?
  • Har ni en bärande vision och en helhetsidé som är tydliga för er som jobbar på skolan?
  • Ringar ni in era utvecklingsområden utifrån er vision och helhetsidé?
  • Gör ni tydlliga målbilder vart ni ska?

Susanne Bertelsen, Pilou AB