September tid för reflektion!

Tänk att bara få ligga där på marken och titta upp på trädkronorna och drömma framtidsdrömmar, visst låter det underbart?

Det är just när vi stannar upp som tankarna hinner komma ifatt oss, som våra insikter blir till lärande...
En händelse utan reflektion förblir en händelse. En händelse med reflektion blir en erfarenhet. Erfarenhet med reflektion blir insikt = lärande
Ord hämtade ur min kollega Ann-Charlotte Nordensons bok, En ledarkonsults bekännelser - Om konsten att leda sig själv! Nordresurs

Läs hela nyhetsbrevet, 
här